Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Gesprek met de bewindspersonen SZW over spoedeisende wetsvoorstellen

De commissievoorzitter doet verslag van het informele gesprek met de bewindspersonen van SZW en meldt dat de bewindspersonen van SZW schriftelijk het spoedeisend karakter van voorstellen die de Kamer pas na het herfstreces bereiken zullen toelichten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren