Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- T01933

Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie besluit de conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 2 september 2014 (33623, H en bijlage) aan te passen en de brief op 7 oktober 2014 ter vaststelling te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren