Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van VWS (33253, K) ongewijzigd vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer