Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- 32140, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 16 september 2014 inzake Keuzes voor een beter belastingstelsel

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud ervan te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Belastingplan 2015.

- Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren