34.000 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.000 IX, nr. 1) is op 27 november 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 december 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 18 november 2014. Tijdens dit debat werden de motie-Postema (PvdA) c.s. over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars (EK 34.000, H) en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ontwikkeling van een instrument voor een geïndexeerd beeld van de kwaliteit van welzijn en van de houdbaarheid van de inrichting van de economie (EK 34.000, I) ingediend. De motie-Postema c.s. is op 18 november 2014 aangehouden. De motie-Koffeman c.s. is op 25 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 8 september 2015 kennisgenomen van de antwoorden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), aangeboden bij brief van de minister van Economische Zaken van 25 augustus 2015 (EK 34.023, B), in reactie op de vragen geformuleerd in de brief van de commissie van 8 juli 2015 over de wijze waarop het bruto nationaal inkomen wordt berekend dat de grondslag voor de EU-afdracht vormt. Omdat bij het lid Van Strien (PVV) nog een aantal nadere vragen leven heeft de commissie op zijn voorstel besloten om het CBS uit te nodigen voor het verzorgen van een technische briefing. Deze (besloten) technische briefing vond plaats op 27 oktober 2015.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijkrelaties (KOREL) heeft op 8 september 2015 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 4 september 2015 (EK 34.000 IX, E) over (deels) openstaande toezeggingen, voor zover het de toezegging Belastinginkomsten, premies en bbp Caribisch Nederland (T01748) betreft, besproken en besloten dat de toezegging als voldaan kan worden aangemerkt.

De commissie heeft op 3 maart 2015 na bespreking van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën van 25 februari 2015 (EK 34.000, L) over de Richtlijn Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars (naar aanleiding van de aangehouden motie-Postema c.s. en de toezegging T02034) besloten vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland uit te nodigen voor een gesprek over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars. Dit (besloten) gesprek vond plaats op 21 april 2015.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten