34.000 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Veiligheid en Justitie.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, nr. 1) is op 27 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk en de SP stemden voor.

Het begrotingsdebat door de Eerste Kamer vond plaats op 13 januari 2015. Tijdens het debat is een viertal moties ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 2015 na hoofdelijke stemming met 56 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. (PvdD, OSF en de leden Van der Linden, Lokin-Sassen, Martens, De Vries-Leggedoor, Van Bijsterveld, Essers, Franken en Hoekstra (allen CDA) stemden tegen).

motie-Kox c.s. bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter

De commissie voor Veiligheid en Justitie heeft voorafgaand aan de behandeling op 13 januari 2015 van de begroting V&J 2015 in het kader van de motie-Kox c.s. (EK, E) op 24 november 2014 een openbare bijeenkomst met deskundigen gehouden, teneinde geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter (EK 34.000 VI, J).


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

196
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-196] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-196] documenten