34.000 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.000 VII, nr. 1) is op 27 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 22 september 2015, mede in verband met toezegging T02031, het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van V&J van 15 september 2015 (EK 30.585, N) over het kabinetsstandpunt naar aanleiding van de op 15 april 2015 consultatie over het wetsontwerp splitsing van de Raad van State en opheffing Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven besproken. Naar aanleiding daarvan hebben de commissies bij brief van 25 september 2015 (EK 30.585, O) hun teleurstelling uitgesproken over de door de regering gevolgde procedure. De commissies beschouwen toezegging T02031 wel als voldaan. Het betreffende voorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak (34.389) is op 20 januari 2016 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) spraken op 27 oktober 2015 informeel met de Raad van State over de kabinetsplannen voor splitsing van de Raad van State en opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De commissies voerden op 8 september 2015 een informeel gesprek met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep over de herziening van de bestuursrechtspraak. Op 10 november 2015 spraken de commissies informeel met de president en de vicepresidenten van de Hoge Raad over onder andere de herziening van de bestuursrechtspraak.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

95
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten