Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

De commissie besluit de bespreking van de brief in reactie op de toezegging aan te houden tot 23 september 2014.

- T01801 - Toezegging brief over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 22 juli 2014 (33253, J)

De commissie besluit de bespreking van de brief in reactie op de toezegging aan te houden tot 23 september 2014.

- Reactie op motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 18 juli 2014 in reactie op brief van 18 juni 2014 (verslag schriftelijk overleg 33253, I)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer