Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- 33846

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), PvdA (Sylvester), CDA (De Vries-Leggedoor), SP (Gerkens), D66 (Backer) en GroenLinks (Ganzevoort).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman