Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475) (T01813)

-
Toezeggingen T01813 en T01815

Toezegging Verlenging tewerkstellingsvergunning (33.475); Toezegging Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 1 september 2014 in reactie op de brief van 4 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 33475, G). De commissie wacht nadere informatie over de uitkomsten van het overleg met de sector af en laat de toezeggingen als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren