Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- Toezeggingen T01976 en T01933

Toezegging Herziening minimumloon (33.623 G); Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van SZW van 2 september 2014 (33623, H en bijlage: onderzoek Stukloon op de werkvloer) in reactie op de toezeggingen aan te houden tot 23 september 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren