T01976

Toezegging Herziening minimumloon (33.623 G)De Minister van SZW zal de Kamer schriftelijk informeren over de beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wet minimumloon.


Kerngegevens

Nummer T01976
Status voldaan
Datum toezegging 18 maart 2014
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen handhaving
herziening
minimumloon
Kamerstukken Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2013-2014, 33623, G, p. 4

Enkele relatief eenvoudige verbeteringen voor de handhaafbaarheid van de Wml zal ik opnemen in het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies zodat deze op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zal ik de wet bezien in het licht van de hierboven beschreven veranderingen. Daarom zal ik u en de Tweede Kamer voor het zomerreces een brief over de Wml doen toekomen waarin ik in zal gaan op de beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wml.


Brondocumenten


Historie