33.993

Integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijsMet dit wetsvoorstel wordt het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ondergebracht in het stelsel van passend onderwijs.

De wijzigingen in dit wetsvoorstel hebben betrekking op de wijze van het toewijzen van ondersteuning van leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo en pro en de wijze van bekostiging. Met het onderbrengen van lwoo en pro in passend onderwijs is het stelsel van ondersteuning compleet en worden de samenwerkingsverbanden integraal verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.993, A) is op 10 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, CDA, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 maart 2015 als hamerstuk afgedaan. ChristenUnie, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2014

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

28