T01965

Toezegging Toezending brief over de gevolgen voor het partnerpensioen van de voorgestelde aftopping van het pensioengevend loon op € 100.000 (33.610 / 33.847)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Backer (D66), Hoekstra (CDA) en De Lange (OSF), toe schriftelijk antwoord te zullen geven op de vraag naar de gevolgen voor het partnerpensioen van de in de voorliggende wetsvoorstellen voorgestelde aftopping van het pensioengevend loon op € 100.000.  


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 30 - blz. 6

Staatssecretaris Wiebes:

Het is niet zo'n eenvoudige kwestie. De heer De Lange maakt op mij bepaald niet de indruk een nieuweling in dit soort debatten te zijn. De heer Backer heeft er ook serieus naar gevraagd. Het CDA heeft er eerder naar gevraagd, maar het antwoord op de vraag van het CDA, heeft de twee andere leden blijkbaar niet overtuigd. Waarom zou ik hier niet even één stapje terug doen? Ik zeg toe dat ik op schrift laat zetten hoe het zit. Als we het daarna nog steeds oneens zijn, treffen de heer De Lange en ik elkaar in dezelfde fauteuil en dan hebben we het er naar aanleiding van een stuk over. Dat lijkt mij een voor beide partijen bevredigender situatie. Ik zie de heer De Lange knikken.


Brondocumenten


Historie