T01934

Toezegging Overeenkomsten bouw (33.623)De minister van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kneppers, informeren over het onderscheid tussen een overeenkomst van opdracht en een aanneemovereenkomst in de bouw.


Kerngegevens

Nummer T01934
Status voldaan
Datum toezegging 18 februari 2014
Deadline 25 februari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen aanneming van werk
bouwvakkers
overeenkomsten van opdracht
Kamerstukken Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 20 -6-blz. 33

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD):

Ik heb nog een vraag en een nabrander. De nabrander gaat over de bouwvakkers waarover wij zojuist spraken. Zij zijn óf zelfstandig óf in loondienst. Vallen zij wel onder de OVO als zij zelfstandig zijn? Zij hebben als zzp'er volgens mij ook een aanneemovereenkomst, dus dan zouden zij niet onder deze wet vallen. [...]

Wanneer heeft een zelfstandige een aanneemoverkomst in de bouw en wanneer heeft hij een OVO? Ik weet het echt niet. Volgens mij heb je dan een aanneemovereenkomst met zo'n zelfstandige. Het gaat mij niet zozeer om de schijnzelfstandige. De overeenkomst die de zelfstandige heeft in de bouw, is volgens mij een aanneemovereenkomst.

Handelingen I 2013-2014, nr. 20 -6-blz. 33

Minister Asscher:

Volgens mij is dat niet per definitie het geval. Ik ben zeer doordrongen van de les dat je niet moet speculeren over antwoorden. Ik wil graag mevrouw Kneppers toezeggen dat ik dat onderscheid de Kamer schriftelijk zal laten toekomen voor de stemming over deze wet.


Brondocumenten


Historie