Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2013 (33.400)

- T01656 en T01731, 33 402, Q

Toezegging Toezending schets uitwerking winstbox (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407); Toezegging Toezending brief uitwerking winstbox (33.400)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 juli 2014 inzake uitwerking Winstbox (33 402, Q) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezeggingen T01656 en T01731 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren