Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- 31145, Z

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Maatregelen naar aanleiding van arrest HvJEU van 8 april 2014 in zaken C-293/12 en C-594/12; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissie bespreekt de brief van 24 juni 2014 inzake Maatregelen naar aanleiding van arrest HvJEU van 8 april 2014 en besluit het advies van de Raad van State, waarnaar de regering verwijst, en de kabinetsreactie voorlopig af te wachten tot na het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren