Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring financiering van de steun en toewijzing van financiële bijstand van de Europese Unie aan de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan voor de periode 2014-2020 (33.838)

- 33838

Goedkeuring financiering van de steun en toewijzing van financiële bijstand van de Europese Unie aan de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan voor de periode 2014-2020

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 9 september 2014.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz