33.984

Initiatiefvoorstel-Becker Wet toets rechthebbenden bijstandDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 22 april 2022 (TK, 4) heeft het Tweede Kamerlid Becker (VVD) gemeld dat zij de verdediging overneemt van het uit de Kamer vertrokken Tweede Kamerlid Azmani (VVD).


Kerngegevens

ingediend

4 juli 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Becker houdende wijziging van de Wet werk en bijstand betreffende de meldingsprocedure gemeenten – IND (Wet toets rechthebbenden bijstand)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten