Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- 31145, Z

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Maatregelen naar aanleiding van arrest HvJEU van 8 april 2014 in zaken C-293/12 en C-594/12; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissie besluit de bespreking van de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2014 inzake maatregelen naar aanleiding van het HvJEU-arrest van 8 april 2014 in de zaken C-293/12 en C-594/12 aan te houden tot 8 juli 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren