Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring financiering van de steun en toewijzing van financiële bijstand van de Europese Unie aan de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan voor de periode 2014-2020 (33.838)

- 33838

Goedkeuring financiering van de steun en toewijzing van financiële bijstand van de Europese Unie aan de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan voor de periode 2014-2020

Het Lid Elzinga (SP) vraagt de commissie BDO het wetsvoorstel "Goedkeuring financiering van de steun en toewijzing van financiële bijstand van de Europese Unie aan de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan voor de periode 2014-2020" (33838) aan te houden. Het wetsvoorstel wordt op 8 juli a.s. opnieuw geagendeerd in de commissie BDO.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz