33.966

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvestingDeze novelle wijzigt het voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769). De voorgestelde wijzigingen vloeien vooral voort uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan' en uit de hervormingsagenda voor de woningmarkt van het kabinet Rutte II (EK 32.847, H).

De aanpassingen betreffen met name:

  • • 
    de concentratie op kerntaken van toegelaten instellingen en de financiering van activiteiten;
  • • 
    de versterking van de positie van gemeenten richting toegelaten instellingen en ten aanzien van de regionale schaal;
  • • 
    de vormgeving van het toezicht op toegelaten instellingen waaronder de instelling van de Autoriteit woningcorporaties

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, F) is op 11 december 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het oorspronkelijke wetsvoorstel, vond plaats op 10 maart 2015. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens het debat op 10 maart 2015 zijn de motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over het ook uitzonderen op de markttoets voor niet DAEB-activiteiten van grond die corporaties op basis van voortdurende erfpacht bezitten (EK 32.769 / 33.966, F) en de motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoöperaties wordt gestimuleerd (EK 32.769 / 33.966, G) ingediend. De motie-De Boer (GroenLinks) c.s. (EK 32.769 / 33.966, F) is op 17 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor. De motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. (EK 32.769 / 33.966, G) is op 17 maart 2015 is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2014

titel

Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

149
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-149] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-149] documenten