Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846)

- 33846

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 9 september 2014 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman