Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Reactie op motie-Flierman c.s.

Brief van de minister van VWS van 2 juni 2014 (33253, H)

De commissie houdt de bespreking van de brief aan tot 17 juni 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer