33.939

Initiatiefvoorstel-Van Tongeren Intrekking Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevensDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) regelt de intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. In deze wet is de omzetting van richtlijn gegevensbewaring 2006/24/EGPDF-document geregeld. De richtlijn verplicht de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten (internettoegang, e-mail en (internet) telefonie) ten behoeve van de opsporing en vervolging van terrorisme en ernstige misdrijven tot het bewaren van verkeers- en locatiegegevens. Voor internetbedrijven is de bewaarplicht 6 maanden en voor aanbieders van telecommunicatiediensten 12 maanden.

Het Europese Hof van Justitie oordeeldePDF-document op 8 april 2014 dat de Richtlijn gegevensbewaring een zeer omvangrijke en bijzonder ernstige inmenging is in fundamentele burgerrechten zoals het recht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens. Volgens het Hof kunnen metadata van internet- en telefoonverkeer zeer nauwkeurige aanwijzingen verschaffen over het privéleven van degenen van wie de gegevens worden bewaard. Het Europese Hof van Justitie kwam tot het oordeel dat de Richtlijn gegevensbewaring daarom per direct en met terugwerkende kracht ongeldig moet worden verklaard. Nu de Richtlijn gegevensbewaring door het Europese Hof ongeldig is verklaard meent de initiatiefnemer dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens moet worden ingetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Bij brief van 22 september 2016 (TK nr. 6) heeft de initiatiefnemer dit wetsvoorstel ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

22 mei 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot intrekking van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

7