Dinsdag 23 september 2014, plenaire vergaderingAanvang: 10:15 uur

Agenda

12.25 - 13.30 uur  Lunchpauze

13.30 - 13.40 uur  Herdenking Herdenking van de heer Vleggeert

13.40 - 13.50 uur  Beëdiging van de heer Van Zandbrink

13.50 - 13.50 uur  Hamerstukken en déchargeverleningen

13.50 - 13.50 uur  Hamerstukken

16.15 - 19.00 uur  Antwoord regering en re- en dupliek Invoering elektronische detentie (33.745) Sprekerslijst bekijken

19.00 - 20.00 uur  Dinerpauze

Noot: (in de Noenzaal is gelegenheid te dineren)

20.00 - 23.00 uur  Antwoord regering en re- en dupliek Beleidsdebat over privacy en het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Sprekerslijst bekijken