Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2015 (34.000)

- Planning behandeling Belastingplan 2015 c.a. en Algemene Financiële Beschouwingen

De commissie besluit het College van Senioren voor te stellen de Algemene Financiële Beschouwingen te doen plaatsvinden op 18 november 2014.

Ten aanzien van de planning van de behandeling van het Belastingplan 2015 c.a. stelt de commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 25 november 2014 en de plenaire behandeling te doen plaatsvinden op 15 en 16 december 2014.

De fractie van GroenLinks verzoekt te informeren of de aanvaarding het wetsvoorstel inzake het raadgevend referendum (voor de toekomst) invloed heeft op het tijdpad van behandeling het Belastingplan gegeven de voorgeschreven periode van acht weken tussen aanvaarding van het wetsvoorstel en de inwerkingtreding ervan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren