Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering van het Arbitragerecht (33.611)

- 33611

Modernisering van het Arbitragerecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Schrijver) en CDA (Franken).

Bij het rondzenden van de proef inventariseert de staf welke fracties zich wensen aan te sluiten bij de ingebrachte vragen en opmerkingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren