Debat over raadgevend en correctief referendumDe Eerste Kamer heeft dinsdag 8 april plenair gedebatteerd over de initiatiefwetsvoorstellen voor een raadgevend en een correctief referendum. Het debat werd gevoerd met initiatiefnemers Fokke (PvdA), Voortman (GroenLinks) en Schouw (D66) en Minister Plasterk (BZK).

Het initiatiefwetsvoorstel voor een correctief referendum maakt het via een wijziging van de Grondwet mogelijk om, op initiatief van burgers, een bindend correctief referendum te houden over een wetsvoorstel dat door de Staten-Generaal is aangenomen. Het initiatiefwetsvoorstel voor een raadgevend referendum behoeft geen Grondwetswijziging en heeft als doel om de wetgever te adviseren voorgenomen wetgeving te wijzigen. Dit referendum is niet bindend.

Minister Plasterk gaf aan dat de regering over beide wetsvoorstellen neutraal adviseert. Als Kamer één of beide aanvaard, dan zal de regering de voorstellen bekrachtigen. De minister benadrukte dat het moet gaan om een laatste redmiddel en dat het geen standaard praktijk mag worden. De initiatiefnemers gaven aan dat zij de Kamer deze week per brief zullen informeren over twee in het debat geuite suggesties van senator Koole (PvdA). Senator Koole pleitte voor het opnemen van een horizonbepaling in het wetsvoorstel voor een raadgevend referendum. Hiermee wordt geregeld dat het raadgevend referendum niet langer een mogelijkheid is als (de uitvoeringswet voor) het correctief referendum in werking is getreden. Ook vroeg de senator om het vastleggen van een opkomstdrempel van 30 procent.

In beginsel wordt op 15 april over de wetsvoorstellen gestemd.


Deel dit item: