Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Verhoeven en Van Tongeren Beslissing koopzondagen bij gemeenten (32.412)

- Reactie op motie-Holdijk c.s. (32412, K)

Het lid Holdijk (SGP) geeft aan naar aanleiding van de brief van 17 maart 2014 (32412, M) behoefte te hebben aan het stellen van enkele nadere informatieve vragen. Een brief met deze vragen zal aan de leden van de commissie worden gemaild, opdat fracties zich desgewenst aan kunnen sluiten bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer