Vijf aangenomen moties uit debat over de staat van de rechtsstaatDe Eerste Kamer heeft vijf moties aangenomen die vorige week dinsdag zijn ingediend bij het debat over de staat van de rechtsstaat. Eén motie werd verworpen en één motie aangehouden. 

Aangenomen moties:

 • Motie-Franken c.s. die de regering verzoekt kwaliteitseisen, die de onafhankelijke rechter zelf stelt, als uitgangspunt te nemen bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht in Nederland. Minister Opstelten gaf aan dat hij het oordeel over deze motie aan de Kamer overlaat.

  De fracties van VVD, 50PLUS, OSF, PvdD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie stemden voor.

  De PVV-fractie stemde tegen.

 • Motie-Franken c.s. die de regering verzoekt te onderzoeken op welke wijze een voorziening kan worden getroffen waardoor een rechtzoekende, wiens verzoek tot verwijzing naar de rechter door het "Juridisch Loket" is afgewezen, toch een direct beroep op de rechter kan doen, zodat de laatstgenoemde vervolgens zelf zal beslissen of betrokkene alsnog voor vergoeding van rechtsbijstand in aanmerking komt. Staatssecretaris Teeven gaf aan dat hij de motie als ondersteuning van het beleid beschouwt en het oordeel hierover aan de Kamer overlaat.

  De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, PvdA, D66, VVD, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA stemden voor. 

  De PVV- fractie stemde tegen.

 • Motie-Ruers c.s. die de regering verzoekt haar bezuinigingsplan in het kader van de toegang tot het recht en de gefinancierde rechtsbijstand in heroverweging te nemen. Staatssecretaris Teeven ontraadde deze motie.

  De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.  

  De fracties van VVD, SGP en PvdA stemden tegen.

 • Motie-Strik c.s. die de regering verzoekt het waarborgen van de toegang tot de rechter voor een ieder leidend te laten zijn bij een mogelijke aanpassing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en het stelsel van de griffierechten. Staatssecretaris Teeven liet het oordeel over deze motie over aan de Kamer.

  De fracties van OSF, 50PLUS, PvdD, PvdA. D66, VVD, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA stemden voor.

  De PVV-fractie stemde tegen.

 • Motie-Strik c.s. die de regering verzoekt haast te maken met de ratificatie van drie protocollen en de Kamer te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement zullen worden aangeboden. Minister Opstelten gaf aan dat hij het oordeel aan de Kamer overlaat en dat hij - als de motie wordt aangenomen- de Kamer zal informeren over het tijdsbestek waarin de voorstellen ter ratificatie worden aangeboden.

  De fracties van PvdA, SP, 50PLUS, OSF, PvdD, D66, GroenLinks en CDA stemden voor.   

  De fracties van PVV, VVD, ChristenUnie, SGP stemden tegen.

Aangehouden motie:

 • Motie-Engels c.s. die de regering verzoekt met een procedurevoorstel te komen voor een samenhangende herziening van de Grondwet. Minister Plasterk gaf eerder aan dat hij terughoudend is met algehele herzieningen van de Grondwet en ontraadde de motie.

Verworpen motie:

 • Motie-Witteveen c.s. waarin de Eerste Kamer uitspreekt dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans weer moet worden hersteld door het beheer over de politie weer terug te brengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Opstelten ontraadde deze motie.

  De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie stemden voor   

  De fracties van PVV, VVD, CDA, SGP stemden tegen.

Zie ook:


Deel dit item: