Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)

- Mededelingen en informatie

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude "Slim voorkomen, vlot herstellen" (33192, J) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman