Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering van het Arbitragerecht (33.611)

- 33611

Modernisering van het Arbitragerecht

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 15 april 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren