Debat in Eerste Kamer over wettelijk minimumloon uitgesteldHet debat in derde termijn in de Eerste Kamer over de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet minimumloon dat dinsdag zou worden gehouden met minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is uitgesteld tot dinsdag 1 april. Dit gebeurt op verzoek van de Eerste Kamer. Een aantal fracties wil nader beraad over een brief die de minister dinsdagochtend nog naar de Eerste Kamer stuurde. De stemming over het wetsvoorstel werd twee weken geleden op verzoek van de minister al tot vandaag uitgesteld omdat Asscher nog enkele juridische punten wilde verhelderen.

Het voorliggende voorstel wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) zodat deze ook van toepassing wordt op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (OVO). Hierdoor gaat het wettelijk minimumloon ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een OVO, tenzij het gaat om mensen die fiscaal als ondernemer beschouwd worden. De wetswijziging moet ‘oneigenlijk gebruik’ van de OVO tegengaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Zie ook:


Deel dit item: