Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Regeldruk

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2014 in reactie op brief van 17 december 2013 (verslag schriftelijk overleg 33253, G)

De commissie neemt de brief van 28 januari 2014 voor kennisgeving aan. Toezegging T01800 blijft als openstaand geregistreerd staan. De staf gaat de stand van zaken ten aanzien van de motie-Flierman c.s.(33253, E) na.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer