33.852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaarDit voorstel van rijkswet verlengt in de Rijkswet op het Nederlanderschap de termijn waarop iemand het Nederlanderschap kan aanvragen van vijf naar zeven jaar na toelating en hoofdverblijf in Nederland. De termijn wordt verlengd omdat de meeste inburgeringsplichtige vreemdelingen na vervulling van hun inburgeringsplicht nog niet volledig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Met dit voorstel krijgen vreemdelingen die ten minste drie jaar gehuwd zijn met een Nederlandse partner een naturalisatietermijn van drie jaar toelating en hoofdverblijf. Deze termijn van drie jaar sluit aan bij de bestaande termijn van drie jaar toelating en hoofdverblijf voor degene die binnen het Koninkrijk ongehuwd met een ongehuwde Nederlander in een duurzame relatie anders dan het huwelijk samenleeft. Daarnaast worden een aantal, zelden gebruikte, uitzonderingen op de naturalisatietermijn geschrapt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.852 (R2023), A) is op 28 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, VVD, SGP, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 26 september 2017. Tijdens dat debat werd de motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de integratie van vluchtelingen (EK, G) ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 oktober 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, VVD, CDA en PVV stemden voor.

De motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de integratie van vluchtelingen (EK, G) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, CDA en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2014

titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

77
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten