Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- T01810 (Toezegging Aanpak schijnconstructies)

Brief minister SZW van 16 december 2013 over voortgang aanpak schijnconstructies (33750 XV, D en bijlage)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief. Een week na de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623) - zal inbreng voor schriftelijk overleg geleverd worden.

- Rondvraag

De staf gaat op verzoek van het lid Elzinga (SP) na of plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het van toepassing verklaren van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33 623) op een andere datum plaats kan vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren