Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110054 - Voorstel voor een verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht

- Mededelingen en informatie

Het verslag van de JBZ-Raad, in het bijzonder ten aanzien van Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (E110054) en Huwelijksvermogensrechtelijke regimes (E110016) / geregistreerde partnerschappen (E110017) wordt voor kennisgeving aangenomen.

De commissie neemt de antwoordbrief (kamerstuk 33667, D) van Europarlementariër mw. A. McIntyre, rapporteur inzake de ontwerprichtlijn valsemunterij (COM(2013) 42, zie dossier E130034) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren