T01810

Toezegging aanpak schijnconstructies (33.475)De minister van SZW zal, naar aanleiding van opmerkingen van diverse van leden, de voortgangsrapportage over de aanpak van schijnconstructies ook naar de Eerste Kamer sturen.


Kerngegevens

Nummer T01810
Status voldaan
Datum toezegging 5 november 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsomstandigheden
fraudebestrijding
ketenaansprakelijkheid
schijnconstructies
Kamerstukken Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33.475)


Opmerking

33750 XV: Toezegging is herhaald tijdens begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (d.d. 10 december 2013) (Handelingen I 2013 - 2014, nr. 12-17, blz. 52)

Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 6-10- blz. 61-62

Minister Asscher:

Het ‌is ‌dus‌ van ‌belang‌ dat‌ onze ‌nationale‌ arbeidsvoorwaarden ‌zoals ‌die ‌in ‌wetgeving‌ en collectieve‌ arbeidsovereenkomsten‌ zijn ‌vastgelegd,‌ streng‌ worden ‌nageleefd.‌ Vandaar‌ het Actieplan‌ bestrijding ‌schijnconstructies,‌ uit ‌april‌ van ‌dit ‌jaar. ‌Daarin ‌is ‌ingegaan‌ op‌ de‌ aanpak ‌van‌ schijnzelfstandigheid,‌ ontduiking ‌minimumloon, misbruik ‌bij ‌premieafdracht,‌ ontduiking ‌van ‌cao's,‌ gefingeerde ‌dienstverbanden‌ en ‌slimme‌ migratieconstructies, waarvan ‌de‌ werknemers vaak‌ de‌ dupe ‌zijn. [...] Los‌ van ‌die ‌Europese‌ aanpak ‌zijn ‌wij ‌bezig ‌met ‌de ‌uitwerking‌ van ‌het‌ voornemen om‌ ketenaansprakelijkheid ‌in‌ te‌ voeren ‌in ‌Nederland ‌en worden ‌er ‌voorbereidingen ‌getroffen ‌voor‌ de‌ extra‌ teams bij ‌de ‌inspectie. ‌Die ‌gaan ‌ook ‌sociale ‌partners‌ ondersteunen ‌bij ‌de ‌handhaving‌ van‌ cao's. ‌Binnenkort ‌zal ‌ik ‌hierover ‌een ‌uitgebreide ‌voortgangsrapportage‌ naar ‌de ‌Tweede ‌Kamer ‌sturen.‌ Ik‌ zal ‌daarvan ‌een ‌afschrift ‌sturen ‌aan deze ‌Kamer, ‌gezien‌ het ‌belang ‌dat‌ de‌ sprekers ‌aan ‌dit ‌onderwerp‌ hebben ‌gehecht.


Brondocumenten


Historie