Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130057 - Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

- Mededelingen en informatie

De Voorzitter benadrukt met betrekking tot de lopende E-dossiers E130055, E130056 en 130057 dat de BNC-fiches uiterlijk op 17 januari 2014 bij de Eerste Kamer moeten liggen.

De Voorzitter herinnert de leden eraan dat de inbreng voor de deskundigenbijeenkomst door de fracties wordt geleverd op 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren