Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van een van de woordvoerders zal een latere datum gezocht worden voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33623 (Wijziging wet minimumloon).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren