Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120041 - Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen

- Rondvraag

E120040 t/m E120042
De commissie besluit af te zien van haar voornemen van 3 december jl. de bespreking van de vervolgcorrespondentie naar aanleiding van het subsidiariteitsbezwaar periodieke controles (waaronder APK-keuringen) van motorvoertuigen op 17 december 2013 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer