Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Concentratietoetsing zorg (33.253)

- Rondvraag

Naar aanleiding van de toezegging over het reduceren van de regeldruk (debat van 19 november 2013 over wetsvoorstel 33253) is het lid Ter Horst voornemens een vraag te stellen. De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer