Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 16 en 17 december 2013 plenair te behandelen, wanneer daar nog ruimte voor is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren