Korte aantekeningen vergadering Commissie bereiding plenaire behandeling wetsstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht daarop (12)

- 12

Regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht daarop

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 3 december 2013 in de Verenigde Vergadering.

- Voorbereiding Verenigde Vergadering 3 december 2013 (o.v.b.v. besluitvorming agendapunten 2 t/m 4)

In aanmerking genomen het feit dat bij de wetsvoorstellen 10, 11 en 12 door de commissie eindverslag is uitgebracht en de werkzaamheden van de commissie vanaf de start erop gericht waren een Verenigde Vergadering hierover op 3 december 2013 mogelijk te maken, beveelt de commissie de Voorzitter van de Verenigde Vergadering aan deze plenaire vergadering inderdaad uit te schrijven voor dinsdagmiddag 3 december 2013, 17.00 uur.


De griffier van de commissie,
Geert Jan Hamilton