Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)

- Rondvraag

Naar aanleiding van de heropening van het plenaire debat over wetsvoorstel 33192 (Gebruik biometrie identificatie vreemdelingen) worden de woordvoerders verzocht hun eventuele spreektijden door te geven aan de griffie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren