Moties Algemene financiële beschouwingenDe Eerste Kamer heeft op 19 november 2013 met minister Dijsselbloem en staatssecretaris Weekers van Financiën gedebatteerd over het financiële beleid van het kabinet tijdens de Algemene financiële beschouwingen. Tijdens dit debat werden drie moties ingediend.

Een eerste motie van senator Terpstra (CDA) c.s. roept de regering op de lasten niet verder te verhogen en zo mogelijk zelfs te verlagen en de noodzakelijke bezuinigingen meer in overeenstemming te brengen met de analyses uit de Miljoenennota 2014. Terpstra betoogde dat de uitgaven in ons land in de jaren na de crisis meer zijn gestegen dan gemiddeld in de EU. Tegelijkertijd is in de Miljoenennota 2014 duidelijk aangegeven dat de stijging van de uitgaven voor volksgezondheid, sociale zekerheid en rente andere meer toekomst gerichte uitgaven op de rijksbegroting steeds meer verdringen. Volgens Terpstra is het voorgestelde beleid voor 2014 onvoldoende gestoeld op deze analyse.

Een tweede motie van de senatoren Terpstra (CDA) en Postema (PvdA) c.s. roept de regering op om bij het vormgeven van het beleid meer rekening te houden met grenseffecten door middel van een bij de Belastingplan aan te leveren grenseffecttoets.

Senator Koffeman (PvdD) diende een gewijzigde motie in, die de regering vraagt te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verleggen van premiegrondslag zodat arbeid goedkoper wordt gemaakt zonder de lonen te verlagen. Ook wordt gevraagd om de effecten daarvan op de werkgelegenheid, de investeringen en de economische groei te toetsen in internationaal perspectief.

De stemmingen over de moties vinden plaats op 26 november 2013.


Deel dit item: