Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), SP (Elzinga) en D66 (Scholten).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren