30.491

Initiatiefvoorstel-Timmer en Teeven Strafmaat internationale kinderontvoering
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De fractie van de PvdA heeft in verband met het vertrek van de initiatiefnemers uit de Tweede Kamer dit wetsvoorstel bij brief van 1 juli 2014 (TK 30.491, nr. 9) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2006

titel

Voorstel van wet van de leden Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten