33.713

Wet compartimenteringsreserveDit voorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en beoogt de compartimentering bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting wettelijk te regelen. Aanleiding voor dit voorstel vormt een arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013PDF-document. Hierin geeft de Hoge Raad aan dat wanneer de wetgever voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling wil compartimenteren bij een sfeerovergang ten gevolge van een wetswijziging, dat bij wet moet zijn vastgelegd.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.713, A) op 16 oktober 2014 aangenomen. PVV, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 april 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2013

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 juni 2013.


Documenten

30